Verbindend

Verbindend, samenwerkend en richtinggevend

Verbindend, samenwerkend en richtinggevend! Succesvol handelen is alleen mogelijk als we verbonden zijn met klanten, de bedrijfsartsen en de werknemers. Deze verbinding wordt duidelijk in de wijze waarop wij samenwerken, zichtbaar zijn en aansluiten bij de verwachtingen van de ander. Door verbinding te houden, zijn we in staat om vanuit de verschillende perspectieven een goed advies uit te brengen en richtinggevend te zijn.

De bedrijfsarts van re-On zet twee stappen vooruit: bewustwording van gezondheid en vitaliteit creëren bij de klant is ons doel. Adequate verzuimbegeleiding, preventie en re-integratie worden daarom met beide handen en vol vertrouwen aangepakt.

Direct contact

Verbindend