Missie / Visie

Missie Visie

Wij maken het verschil in dienstverlening op het gebied van arbeid, inkomen en zorg. Als betrouwbare partner realiseren wij samen met onze opdrachtgevers onze, vooraf bepaalde, gezamenlijke doelen. Wij realiseren deze doelen door het inspireren en versterken van onze partners op een professionele en proactieve wijze. In alles wat wij doen hanteren wij het principe van partnerschap. Wij werken samen met onze relaties om gezamenlijke doelen te bereiken, gebruik makend van ieders kwaliteit en autoriteit.

De visie van re-On is om samen met de opdrachtgever vorm en uitvoer te geven aan verschillende regelingen op het terrein van arbeid, inkomen en zorg. We ondersteunen uitvoeringsinstellingen, gemeentelijke en provinciale overheden en bedrijven met raakvlakken in de sociale zekerheid in het streven om hun organisatie efficiënt en doelmatig in te richten. Het gaat om maatwerk in de zin van een voor een opdrachtgever speciaal ontwikkeld dienstenpakket, waaraan in samenwerking met de opdrachtgever ook uitvoer wordt gegeven.

Direct contact

Missie Visie