Agenda

Plan een consult via onze online agenda

Onze bedrijfsartsenagenda wordt digitaal via de website www.re-on.nl aangeboden. De klant ontvangt een inlogcode en kan zelfstandig een planning voor een medisch consult invoeren in de agenda van de bedrijfsarts. Dit menugestuurde proces biedt de mogelijkheid een bedrijfsarts of een spreekuurlocatie te kiezen, alsook een dag en een tijd. Verder is het meegeven van een toelichting wezenlijk voor de communicatie met de bedrijfsarts.

De bedrijfsartsenagenda is gekoppeld aan onze facturatiesoftware en levert automatisch een overzicht met afgenomen diensten, aanvrager, locatie, bedrijfsarts en cliënt. Verder worden de datum van het consult en de geboortedatum meegenomen in de factuur. De bedrijfsartsenagenda biedt de mogelijkheid data te downloaden naar een excel bestand.

Inloggen

Agenda